نرم افزار Visual Build Professional 8.2

علیرضا

نویسنده

746

بازدید

(0)

می پسندم

نرم افزار

Visual Build Professional ابزار ایجاد یک فرایند برای ساخت نرم افزار می باشد. Visual Build از برنامه های برنامه نویسی زیر پشتیبانی میکند :Microsoft Visual Studio .NET/2005, Visual Studio Team System, Visual Basic, Visual C++, SourceSafe, eMbedded Tools, Borland Developer Studio, Delphi, JBuilder, C++Builder, ClearCase و …