اسکرین سیور اکواریوم Dream Aquarium 1.2592
علیرضا

نویسنده

1850

بازدید

0

نظر

نرم افزار

اسکرین سیور اکواریوم Dream Aquarium 1.2592

Dream Aquarium اسکرین سیور اکواریوم با محیطی جذاب و با کیفیت بالاست و همچنین دارای تنظیمات دلخوا برای اکواریم است.

ویژگی ها:

· واقع بینانه ترین حرکت ماهی ها و رفتار از هر آکواریوم مجازی است.
· خرچنگ نقب زن که پایین آکواریوم را پاک و ماهی ها را تعقیب می کند.
ماهی دارای باله های بند بند، حرکت چشم، آبشش و دهان است.