دانلود نرم افزار Oxford A_Z of English Usage v4.3.0.69 – اندروید
علیرضا

نویسنده

716

بازدید

0

نظر

دانلود نرم افزار Oxford A_Z of English Usage v4.3.0.69 – اندروید

Oxford A_Z of English Usage یک نرم افزار بسیار قوی برای کسانی که از اطلاعاتی درباره استفاده درست زبان انگلیسی می باشد . و این نرم افزار را روز به روز مورد احتیاج انها می باشد . این نرم افزار دارای بیش از 20 مقاله  در مورد موضوعات خاص مانند فاصلهگذاری یا جمع لاتین می باشد و تلفظ درست کلامات انگلیسی را دارا می باشد.