نرم افزار VeryPDF PDF to Word OCR Converter 2.0
علیرضا

نویسنده

1410

بازدید

0

نظر

نرم افزار
اداری

VeryPDF PDF to Word OCR Converter طراحی شده است برای کمک به کاربران برای تبدیل PDF  از طریق OCR (تشخیص نوری نویسه). می تواند تصویر اسکن شده PDF به Word و PDF متنی به کلمه تبدیل کند،  همچنین پشتیبانی از تبدیل دسته ای تصویر PDF  به ورد و تنظیم گزینه های خروجی از تبدیل از متنی PDF به ورد تبدیل کنید.