دانلود نرم افزار CorelDRAW Technical Suite X7 17.5.0.907
علیرضا

نویسنده

615

بازدید

0

نظر

گرافیکی
نرم افزار

 

CorelDRAW-image

| نسخه   X7 17.5.0.907 اضافه شد |

CorelDRAW Technical Suite  .ابزار های ترسیم تکنیکی Corel DESIGNER را با قدرت طراحی گرافیکی CorelDRAW ترکیب می کند و برای شما راهی برای برقراری ارتباط تصویری فراهم می نماید. پس از این امکانات تکنیکی و قدرتمند استفاده کنید تا از خدمات ارتباطی گسترده و متنوعی برخوردار شوید، مواردی نظیر روش های تمرینی پیچیده موجود در اخرین نسخه از این نرم افزار که هم اکنون میتوانید از سایت تاپ دانلود ها دریافت کنید.