دانلود نرم افزار USB Block 1.6.2 Final
علیرضا

نویسنده

742

بازدید

0

نظر

امنیتی
نرم افزار

USB Block image

| دانلود نسخه   1.6.2 Final |

 با  USB Block از سرقت و منتشر شدن غیر قانونی اسناد محرمانه، اطلاعات کاری و فایل های شخصتی تان از طریق فلش های USB، CD/DVD ها و از طریق شبکه های اینترنت جلوگیری کنید. با این نرم افزار شما می توانید لیست از فایل های داخل درایوتان تهیه کنید و اگر دسترسی غیر مجازی صورت گرفت، خودکار پسورد درخواست می شود.