افکت Topaz B&W Effects 2.2.0 برای فتوشاپ
علیرضا

نویسنده

844

بازدید

0

نظر

ایجاد تصاویر غنی و پویا پر از لحن قانع کننده و جزئیات را با Topaz B&W Effects

مجموعه های سنتی
ویژگی های ساده اثر های سیاه و سفید است که  یک نگاه سنتی ارائه میکند.

مجموعه تلطیف
ترکیب سنتی سیاه و سفید با آثار خلاق مانند انتشار، کارتون، نقاشی،  و بیشتر.