دانلود بازی اسکیت True Skate – اندروید
علیرضا

نویسنده

595

بازدید

0

نظر

بازی اندروید

دانلود بازی اسکیت True Skate – اندروید

بازی True Skate یک بازی بسیار طبیعی اسکیت است که شما به عنوان یک اسکیت سوار میتوانید حرکات اسکیت را خیلی طبیعی تر انجام دهید ، به گونه ای که دوربین شما را طوری نشان می دهد که انگار واقعا شما بر روی اسکیت ایستاده اید و آن حرکات را انجام می دهید.شما می توانید حرکات بیشماری مانند 360 hard flip, inward heelflip,360 inward heelflip, varial kickflip, nightmare flip, 360 flip, varial heelflip, laser flip انجام دهید.برای اجرای این بازی شما به Android 2.3 ویا بالا تر نیاز دارید.