دانلود بازی Mars: War Logs 2013 برای کامپیوتر
علیرضا

نویسنده

991

بازدید

0

نظر

بازی

دانلود بازی  Mars: War Logs 2013 برای کامپیوتر

یک قرن بعد از فاجعه بزرگ ، مریخ دچار هرج مرج شده ، قدرتهای سیاره را انجمن تکنومانسرهای جوان به دو گروه محافضان و اکثریت تقسیم کرده اند ، قدرت جادویی مصنوعات به دقت تقسیم شده اند. هر دو کمپ تأمین با ارزشترین منبع روی سیاره- یعنی آب را کنترل میکنند. شخصیت اصلی که یک آشوبگر بدگمان و مستعد به نام Roy  میباشد را یکی از طرفین دستگیر و روانه زندان کرده است. نویسندگان وعده مجموعه ای از جستجوهای فراوان، تحرک و مبارزه های تاکتیکی، سیستم با جزئیات فراوانی از مهارت ها و کاراکترهای جذاب را داده اند.