دانلود بازی Masters Of The World Geopolitical Simulator 3 PROPER-CPY برای کامپیوتر
علیرضا

نویسنده

2552

بازدید

4

نظر

بازی

دانلود بازی Masters Of The World Geopolitical Simulator 3 PROPER-CPY برای کامپیوتر
بازی Masters of the World GPS3 یک شبیه سازی ژئوپولتیک جهان امروز ماست. بازیکن ها می توانند در نقش سران دولت یا حکومت ( رئیس جمهور، پادشاه، نخست وزیر و غیره ) از کشور انتخابی خود بازی را شروع کنند. آنها می توانند در زمینه های مختلفی همچون : اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی(داخلی و خارجی)، زیست محیطی، فرهنگی و حمل و نقل؛ فعالیت داشته باشند. تمامی کشورهای جهان با تمام امکانات، ویژگی ها و روش های عملکردی شان در این بازی وجود دارند. بازی شامل مدیریت وضعیت اقتصادی، تجارت، بازی جنگی، ساخت و ساز، جاسوسی، شبیه سازی و مهارت های سیاسی می باشد.