دانلود برنامه خاموش کردن خودکار PC Auto Shutdown 5.6
علیرضا

نویسنده

936

بازدید

0

نظر

نرم افزار

دانلود برنامه خاموش کردن خودکار PC Auto Shutdown 5.6

خاموش شدن خودکار کامپیوتر یکی از بیشتری دغدغه های کاربران به خصوص کاربران ایرانی است . به عنوان مثال شما می خواهید سیستم کامپیوتری شما در هنگام خاصی فایلی را دانلود و سپس بعد از اتمام کار خاموش گردد ، اگرچه برخی از دانلود منیجر ها این امکان را به شما خواهند داد ولی بسیار محدود است و اکنون شما با PC Auto Shutdown میتوانید به طور کامل تنظیم کنید در چه وقت و چه جایی سیستم خاموش ، Hibernate و یا در حالت آماده به کار رود .