جعبه ابزار مایکروسافت Microsoft Toolkit 2.4.5 FINAL
علیرضا

نویسنده

1049

بازدید

0

نظر

نرم افزار
کاربردی

جعبه ابزار مایکروسافت Microsoft Toolkit 2.4.5 FINAL

این نرم افزار مجموعه ای از ابزارها و دستورالعمل هایی برای مدیریت مجوز ها ، گسترش ها و فعال ساختن مایکروسافت آفیس و ویندوز می باشد. تمامی خروجی های این دستورالعمل ها به صورت یک کنسول اطلاعاتی ارائه می شود. تمامی دستورالعمل ها در پس زمینه اجرا می شوند و GUI ( رابط گرافیکی ) از کار می افتد تا از اجرای دستورالعمل های چندگانه جلوگیری شود. دستورالعمل هایی که یکجا اجراشدنشان می تواند باعث ایجاد آسیب گردد.

برنامه های Microsoft Office Setup Customization Functions ( تب نصب سفارشی ) ، AutoKMS Uninstaller ( اگر این برنامه نصب باشد ) ، AutoRearm ( اگر این برنامه نصب باشد ) ، Office Uninstaller و Product Key Checker اجرا خواهد شد حتی اگر مایکروسافت آفیس یا ویندوز نصب نباشد و یا پشتیبانی نشود.