بازی پروژه پل Bridge Project 2013
علیرضا

نویسنده

8574

بازدید

21

نظر

بازی

بازی پروژه پل  Bridge Project 2013

بازی پروژه پل  Bridge Project 2013

پروژه پل جانشین اصلی و برنده جایزه شبیه سازی پل  است ، همه طراحان آماتور و مهندسین سازه در نهایت چالش جدید را بر روی کامپیوتر خود دارند. ساخت پل ها در انواع مختلف از مناظر با محیط دقیق پایدار.نگاهی بر وظیفه ساخت انواع زیادی از پل های مختلف: معلق، تاشو، سنگ، فولاد، چوب، ماشین و یا پل های راه آهن است.