نرم افزار ADOBE INCOPY CC MULTI-XFORCE
علیرضا

نویسنده

631

بازدید

0

نظر

گرافیکی
نرم افزار

نرم افزار ADOBE INCOPY CC MULTI-XFORCE

 

با CC InCopy  نویسندگان ، ویرایشگران و طراحان هر کدام می توانند به طور همزمان بدون اینکه تداخلی در کار هم داشته باشند ، روی یک پرونده کار کنند. اکنون با پشتیبانی از نمایشگر های رتینا ، راه های جدید برای پیدا کردن سریع فونت و دیگر ویژگی ها به شما کمک می کند تا کارتان هموار گردد.