نرم افزار یادآوری زمان VueMinder Ultimate 11.2.9
علیرضا

نویسنده

584

بازدید

0

نظر

نرم افزار

VueMinder image

| نسحه 11.2.9 اضافه شد |

VueMinder Ultimate برنامه ای است که امکان تنظیم زمان را به شما می دهد. تاریخی را در این برنامه تعیین کنید و در هرجا و مکانی به شما یادآوری خواهد شد. تمامی اطلاعات مربوط به قرار ملاقات هایتان، وظایف و یادداشت های مهم تنها با یک نیم نگاه به تقویم کاربردی کنار صفحه نمایش تان در اختیار شما است. همین تقویم اشتارک گذاشته شده را در سر کارتان هم در اختیار خواهید داشت و یا در خانه و از طریق اینترنت. به صورت خودکار با برنامه های Outlook و تقویم Google سازگار می شود. می توانید تقویم های متنوع را با هر طرحی که می خواهید چاپ کنید. پس شما می توانید اختیارات بیشتری را با برنامه تقویم VueMinder داشته باشید.