دانلود نرم افزار PowerArchiver 2013 14.00.30
علیرضا

نویسنده

429

بازدید

1

نظر

نرم افزار
کاربردی

دانلود نرم افزار PowerArchiver 2013 14.00.30

 

PowerArchiver  ابزار و نرم افزاری قدرتمند و جامع در زمینه فایل های آرشیوی و فشرده شده می باشد.این نرم افزار با شپتیبانی از تمامی فرمت های فشرده سازی و آرشیوی به یکی از قدرتمندترین نرم افزار های فشرده ساز مبدل شده است که به طوری که با این نرم افزار میتوانید انواع فایل های فشرده را استخراج و یا فایل های معمولی را با حداکثر درجه فشرده سازی به فایل های آرشیوی مبدل سازید.