نرم افزار Bentley AECOsim Energy Simulator V8i
علیرضا

نویسنده

1123

بازدید

2

نظر

گرافیکی
نرم افزار

نرم افزار Bentley AECOsim Energy Simulator V8i

نرم افزار  AECOsim Energy Simulator  یک برنامه دقیق و در عین حال بصری برای طراحی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های مکانیکی ساخت و ساز، شرایط محیطی و کارایی انرژی، می باشد. این برنامه در هر دو زمینه طراحی و مقاوم سازی کار کاربرد دارد، این نرم افزار به اجرای بهتر کار، داشتن ساختمان های سازگارتر با محیط زیست که انرژی کمتری مصرف می کنند، کمک می کند. بهره وری، راحتی و ایمنی بیشتری را برای ساکنان ساختمان ارائه می نماید، و هزینه های دوره ای انرژی را به طور موثری کنترل می کند.