نرم افزار Dxtory 2.0.120
علیرضا

نویسنده

1192

بازدید

0

نظر

نرم افزار
کاربردی

نرم افزار Dxtory 2.0.120

یک ابزار ضبط فیلم تنها برای نرم افزار  DirextX/OpenGL  است.به منظور به دست آوردن اطلاعات از حافظه سطحی به طور مستقیم، این عمل بسیار زیادی در سرعت بالا است.