نرم افزار تغییر حجم درایو IM-Magic Partition Resizer 2.5.2 pro/server
علیرضا

نویسنده

791

بازدید

0

نظر

نرم افزار
کاربردی

IM-Magic Partition Resizer image

| نسحه 2.5.2 اضافه شد |

نرم افزار IM-Magic Partition Resizer، نرم افزار مدیریت پارتیشن سیستم هست که در بزرگ تر کردن، جابه‌جایی، کوچک تر کردن و ترکیب پارتیشن های مختلف روی سیستم تان، بدون از بین بردن اطلاعات و داده های داخل شان به شما کمک میکند. شما تمامی اینکارها را با چند کلیک انجام خواهید داد تا خیلی راحت محدوده بین دیسکهای هاردتان را تغییر داده و داده هایتان هم دست نخورده باقی بمانند.