دانلود نرم افزار Steps Mania Pro v1.6 – اندروید
علیرضا

نویسنده

600

بازدید

0

نظر

دانلود نرم افزار Steps Mania Pro v1.6 – اندروید

با نرم افزار Steps Mania Pro v1.6 از راه رفتن لذت ببرید . اگر راه رفتن و دویدن برای شما سخت و یکنواخت است از این نرم افزار استفاده کنید این نرم افزار طراحی شده برای ایجاد انگیزه به شما برای تبدیل شدن اوقات یکسان به اوقات ورزشی و فعال . این نرم افزار با دقت گام های شما را می شمارد و سرعت و فاصله و کالری که  سوزانده اید را به شما نمایش می دهد و می توانید فعالیت های روزانه خود را به صورت نمودار در این نرم افزار ببینید .