دانلود نرم افزار VMware VCenter Server v6.0
علیرضا

نویسنده

719

بازدید

0

نظر

نرم افزار
اینترنت
ابزار شبکه

VMware-VCenter-Server-image

| نسخه  v6.0  اضافه شد |

برنامه vCenter Server از VMware یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای مدیریت vSphere است. مهم نیست که شما ده ها VM دارید و یا صدها VM این برنامه یک هسته مدیریتی واحد است که از روی یک سیستم برای تمامی Hostها و و VMهای datacenter شما اعمال مدیریتی و نظارتی را به صورتی هماهنگ و سازگار با یکدیگر پشتیبانی می کند.  vCenter Serverبه شما دیدی مدیریتی عمیقی بر وضعیت و تنظیمات محدوده های Host و محل ذخیره VM، سیستم عامل های مهمان و سایر مشتقات مهم ساختمان یک سیستم مستقل که همگی از یک محل ثابت کنترل می شوند.با نرم افزار VMware vCenter شبیه سازی سرور ها در محیطی ساده برای مدیریت انجام می گیرید. در این برنامه می توان تعداد 100 یا بیشتر کار داده ای را همزمان انجام داد و این میزان خود در حدود دو برابر حد معمولی است که میتوان از یک ساختار فیزیکی سیستمی مستقل انجام داد.