نرم افزار CloneDVD Studio CloneDVD 7.0.0.0
علیرضا

نویسنده

635

بازدید

0

نظر

نرم افزار
دیسک

نرم افزار CloneDVD Studio CloneDVD 7.0.0.0CloneDVD به صورت خیلی خاصی طراحی شده است که برای اینکه کاربران آپدیت باشند به این نرم افزار احتیاج دارند : شبیه سازی دی وی دی به دیسک دی وی دی برای ذخیره سازی مطمئن : تبدیل دی وی دی دیگر فرمت های ویدیویی که بر روی سایر دستگاه های قابل حمل اجرا شوند : ایجاد شاهکار های دی وی دی خارج از ویدیو یا فیلم های جمع آوری شده : تبدیل آزادانه فرمت های ویدیویی مختلف برای جلوگیری از معضل سازگاری : ساخت اسلاید شو های شخصی از طریق اضافه کردن موزیک یا تنظیمات مختلف تأثیرگذار.