نرم افزار Registry Purify 5.53
علیرضا

نویسنده

658

بازدید

0

نظر

نرم افزار
کاربردی

 نرم افزار Registry Purify 5.53

نرم افزار Registry Purify 5.53

Registry Purify  نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل ، پاک کردن نوشته های نامعتبر در رجیستری ویندوز، تهیه پشتیبان و بازیابی کل رجیستری در سطح سیستم فایل، برای بهره وری از ریجستری است.با استفاده از تجزیه و تحلیل و استفاده از الگوریتم های خاص ورودی ها و خطا های  ریجستری را شناسایی و شما با یک لیست از تمام خطاهای رجیستری یافت نشد دیگر مواجه نخواهید شد.