دانلود ماشین حساب Panecal Plus v4.5.2 – اندروید
علیرضا

نویسنده

821

بازدید

0

نظر

دانلود ماشین حساب Panecal Plus v4.5.2 – اندروید

Panecal Plus یک ماشین حساب علمی که طراحی شده برای اندروید می باشد که می توان به آن فرمول داد و در آن عدد قرار داد این نرم افزار دارای حافظه می باشد محاسبات قبلی را می توان برگرداند و ویرایش کرد و این نرم افزار توانایی محاسبه توابع مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، نمایی، تابع لگاریتمی، توان، توان عملکرد ریشه، فاکتوریل،تعیین ارزش قدرمطلق و … را دارا می باشد که جز قدرت بالای این برنامه می باشد .