دانلود ماشین حساب Scientific Calculator (adfree) v3.2.7 – اندروید
علیرضا

نویسنده

861

بازدید

0

نظر

دانلود ماشین حساب Scientific Calculator (adfree) v3.2.7 – اندروید

نرم افزار Scientific Calculator (adfree) یک ماشین حساب با 10 حالت محاسباتی می باشد . این نرم افزار با حالت های ریاضی پایه , محاسبات علمی , برنامه های نموداری , ماتریس , اعداد مختلط , فرمولهای سریع , تبدیل سریع , حل محاسبات جبری , محاسبات زمانی می باشد که بسیار این نرم افزار را قوی نموده است .