نرم افزار Visual Build Professional 8.2
علیرضا

نویسنده

764

بازدید

2

نظر

نرم افزار

Visual Build Professional ابزار ایجاد یک فرایند برای ساخت نرم افزار می باشد. Visual Build از برنامه های برنامه نویسی زیر پشتیبانی میکند :Microsoft Visual Studio .NET/2005, Visual Studio Team System, Visual Basic, Visual C++, SourceSafe, eMbedded Tools, Borland Developer Studio, Delphi, JBuilder, C++Builder, ClearCase و …