نرم افزار Corel AfterShot Pro v1.1.0.30
علیرضا

نویسنده

535

بازدید

0

نظر

گرافیکی
نرم افزار

Corel® AfterShot™ Pro عکس سریع، انعطاف پذیر راه حل گردش کار است که ترکیبی از مدیریت قوی عکس، تنظیمات پیشرفته غیر مخرب و  پردازش کامل RAW است. سازماندهی عکس های خود را در کاتالوگ و یا پوشه ها. مشاهده عکس ها به سرعت با ابزار فراداده گسترده ای که به شما اجازه جستجو تنظیمات دوربین، کلمات کلیدی، برچسب ها و …را میدهد با Corel® AfterShot™ Pro تجربه کنید.