نرم افزار Wireshark 1.10.1
علیرضا

نویسنده

1250

بازدید

1

نظر

نرم افزار
اینترنت
ابزار شبکه

نرم افزار Wireshark 1.10.1

Wireshark ابزار رایگان شارژ است که می تواند پروتکل های شبکه ، مانند Cisco Secure IDS iplog ، Microsoft Network Monitor و Network General Sniffer  را تجزیه تحلیل کند. Wireshark در درجه اول و در جهان تحلیلگر شبکه پروتوکل است و عملا و اغلب به لحاظ قانونی در سراسر بسیاری از صنایع و مؤسسات آموزشی استاندارد است. توسعه رشد  Wireshark به لطف کمک های کارشناسان شبکه در سراسر جهان می باشد. این ادامه پروژه ای است که در سال 1998 آغاز شده.