بازی Bad Piggies 1.3.0 2013 برای کامپیوتر
علیرضا

نویسنده

3068

بازدید

8

نظر

بازی

بازی Bad Piggies 1.3.0 2013 برای کامپیوتر

به نقل از سازندگان بازی Angry Birds: تمام بازی های جدید از جانب “خوک ها” می باشد! ایجاد پروازهای بلندتر ، خزش ها ، غلتیدن ها، چرخش ها ، دستگاه های کوبنده و پیش بردن بی خطر خوک ها به مکان تخم مرغ ها!  خوک های بدجنس باز هم در پی تخم مرغ ها هستند ، اما مثل همیشه ، هیچ چیز مطابق برنامه پیش نمی رود. آیا می توانید ماشین های پرواز نهایی بسازید و آن ها را بی خطر به مقصدشان هدایت کنید؟ آن خوک های حیله گر وسایل اندکی برای استفاده دارند ، اما برای انجام حمل و نقل مناسب به کمک شما نیاز دارند. با بیش از 60 سطح، و به روز رسانی رایگان، شما ساعتهای زیادی را با خوک های کوبنده، انفجار و پرواز ها سرگرم خواهید شد. برای بازی 30 پازل دیگر باید در تمام سطوح سه ستاره دریافت کنید.