نرم افزار دیکشنری .نت Dictionary .NET 6.0.4939
علیرضا

نویسنده

799

بازدید

0

نظر

نرم افزار
اداری

نرم افزار دیکشنری .نت Dictionary .NET 6.0.4939

 

Dictionary.NET  یک فرهنگ لغت کوچک ، آسان ، هوشمند و چند زبانه است که با استفاده از سرویس های گوگل ، 72 زبان مختلف را به هم ترجمه می کند. ادغامی است ازاین پنج مورد :

 Google Dictionary, Translate, Search, Suggest, Wikipedia  بدون اینکه احتیاج به نصب داشته باشد.

Dictionary.NET  به عنوان نرم افزار رایگان برای استفاده شخصی فراهم شده است.