نرم افزار iGlasses 3.3.2
علیرضا

نویسنده

682

بازدید

0

نظر

گرافیکی
نرم افزار

iGlasses تصویر خود را به صورت خودکار افزایش می دهد.لمس کامل تصحیح رنگ، اشباع اضافی و کنتراست ویدئو های خود را به ارمغان خواهد آورد . اگر اتاق به خوبی روشن نیست، با iGlasses  می توانید انجام دهید!