دانلود بازی Sid Meiers Civilization V Gold Edition With Brave New World برای کامپیوتر
علیرضا

نویسنده

4832

بازدید

47

نظر

بازی

دانلود بازی Sid Meiers Civilization V Gold Edition With Brave New World برای کامپیوتر

راههای تجاری که میتواند تولید پول کرده و دین، علم و نفوذ فرهنگی را گسترش دهد. دنیای قشنگ جدید  به معرفی هشت عجایب جدید می پردازد که شامل Uffizi، Parthenon و Broadwayاست.همانطور که فرهنگ شما به جهانی شدن میرود، شما میتوانید فرهنگ های دیگر را تحت تسلط قرار داده و حتی یک پیروزی فرهنگی با تضمین نفوذ اکثریت بر تمام تمدن های دیگر بدست آورید.یک کنگره جهانی وجود دارد که میتواند تحریم های تجاری علیه کشورهای دیگر را تعیین کند و درباره مسائلی همچون رقابت های ورزشی بین المللی و سلاح های هسته ای تصمیم بگیرد. با این کنگره جهانی، دنیای قشنگ جدید یک پیروزی جدید دیپلماتیک میباشد.

Nonfo با  این نسخه ارائه شده است.