دانلود بازی The Activision Decathlon v0.9.8-0-g0d2e21e – اندروید
علیرضا

نویسنده

625

بازدید

0

نظر

بازی اندروید

دانلود بازی The Activision Decathlon v0.9.8-0-g0d2e21e – اندروید

The Activision Decathlon یک بازی مهیج و ورزشی برای شما که در آن ورزش های از قبیل پرش طول، پرتاب نیزه، پرش از روی موانع، دو ۱۰۰ متر و … می باشد این بازی چند حالت دارد که در حالت یک نفره یک قهرمان یا ورزشکار انتخاب کرده و در مسابقات شرکت کنید . با کسب مقام اول در مسابقات مختلف می توانید وارد مسابقات قهرمانی شده و با بازیکنان حرفه ای مسابقه دهید.