نرم افزار طراحی سایت WYSIWYG Web Builder 9.0.0
علیرضا

نویسنده

1777

بازدید

1

نظر

نرم افزار

نرم افزار طراحی سایت WYSIWYG Web Builder 9.0.0

 

Web Builder این برنامه ابزار سودمندی برای ساختن صفحات وب بصورت WYSIWYG می باشد. به این معنی که شما بعد از طراحی صفحه وب در برنامه، دقیقا کار خروجی، همانی است که شما طراحی کرده اید. در حقیقت این برنامه هنگام استفاده شما از ویژگی ها و توابع درون برنامه، این موارد را به زبان HTML تبدیل میکند. بدون نیاز به دانش اولیه درباره HTML.
در این برنامه شما با عمل Drag و Drop (کشیدن و رها کردن) عناصر طراحی به موقعیت مورد نظر در صفحه وب و تکمیل طراحی صفحه در برنامه، صفحه وب شما آماده انتشار میباشد، به همین راحتی.
Web Builder در حقیقت کنترل کامل بر روی قالب مورد استفاده و محتوا را به شما میدهد.